EU vil i de kommende måneder udskifte lederne på samtlige topposter i EU’s institutioner. Europa-Parlamentet sammensættes i efteråret 2019 og skal sammen med Ministerrådet, Det Europæiske Råd og EU-kommissionen fastlægge EU-samarbejdets politiske prioriteringer for 2020 til 2025. Dette åbner en unik mulighed for at øve indflydelse på de centrale politiske prioriteter i den kommende periode.

Invitation til gå-hjem-møde tirsdag den 15. januar 2019 kl. 15.00-18.30 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg

Siden det såkaldte ’Bo Smith-udvalg’ i 2015 i sin rapport konstaterede, at tilliden til det offentlige embedsværk og politikerne er for nedadgående har kritikere advaret mod et skred i ministeriernes embedskultur og i tilliden til Folkestyret. Samtidig har en ny bogudgivelse: ”Det Forsømte Folketing" i efteråret 2018 af Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) og særlig rådgiver Morten Flindt pustet nyt liv i debatten om Folketingets rolle som lovgivende forsamling fungerer tilfredsstillende, som en central del af folkestyret.

Hvad betyder Trump og den spirende nationalisme og protektionisme for danske virksomheder og organisationer?

Har du lyst til at prøve kræfter med strategisk kommunikation, få mulighed for at få omsat teori til praksis og opnå konkret erfaring med dansk politik og PR?

Så har du nu muligheden for at arbejde som juniorkonsulent 12-15 timer om ugen hos toft kommunikation med opstart i maj-juni 2018.

Torsdag d. 7. juni afholdt toft kommunikation, i samarbejde med Tatarklubben, et gå-hjem-møde om den amerikanske præsident Donald Trump og hans protektionistiske kurs. Fællessalen på Christiansborg var stuvende fuld, da  spidser fra fagforeninger, tænketanke og dansk erhvervsliv satte et par timer af til at blive klogere på Trumps protektionisme.