Onsdag den 10 december 2014 afholdte toft kommunikation et gå-hjem-møde i Fællessalen på Christiansborg om balancen mellem ministre og embedsmænd i lyset af de mange sager, der har plaget samspillet de sidste par år.

Fremmødet og debatlysten var stor. Professor emeritus Tim Knudsen og lektor Pernille Boye Koch lagde ud med en præsentation af deres seneste forskning på området, som er udgivet i bogen "Ansvaret der forsvandt".

Herefter var det tid til at høre politikernes synspunkter. MF Jakob Engel-Schmidt fra Venstre lagde for og meldte klart ud, at der er behov for en reform at ministerierne og embedsværket. Herefter fulgte MF Pernille Skipper fra Enhedslisten som kom med sit bud på de afgørende problematikker i forholdet mellem embedsværket og det politiske system, mens MF Holger K Nielsen fra SF i sit oplæg fokuserede på behovet for en styrkelse af Folketinget. Den sidste paneldeltager var ekstern lektor Jacob Vase og tidligere embedsmand, gav sit syn på, hvilke dynamikker der gør sig gældende.

Afslutningsvist præsenterede tidl. statssekretær Mikael Sandström, der har arbejdet i otte år for den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt, det moderne svenske embedsværkssystem, som er indrettet med en klarere ansvarsfordeling mellem departementer og styrelser. Departementerne er i Sverige primært policy-udviklende, og har op til 200 politisk udpegede embedsmænd til at bistå ministrene i en regering, så er styrelserne helt uafhængige af ministrene, og med et klart fokus på faglighed, saglighed og policy-implementering.

Der var især to reformpunkter, som flere af oplægsholderne mener er nødvendige for at få demokratiet til at fungere bedre. Det gælder om at styrke politikernes rolle - som hhv. medlemmer af Folketinget og som ministre:

  1. Folketinget bør styrkes - og især dets analysekapacitet indenfor jura og økonomi, på linje med de øvrige nordiske parlamenter samt
  2. Folketing og regering bør nedsætte en bredt sammensat kommission om samspillet mellem politikere/ministre og embedsmænd.

Der er stadig meget, der skal afdækkes, undersøges og debatteres, men der er vist ingen tvivl om, at debatten om forholdet mellem embedsmænd og ministre vil fortsætte i de kommende måneder og år.

Vedhæftede præsentationer:

Ansvaret Der forsvandt. Tim Knudsen & Pernille Boye Koch (PDF)

Politians, civil servants or Both. Mikael Sandström (PDF)