EU vil i de kommende måneder udskifte lederne på samtlige topposter i EU’s institutioner. Europa-Parlamentet sammensættes i efteråret 2019 og skal sammen med Ministerrådet, Det Europæiske Råd og EU-kommissionen fastlægge EU-samarbejdets politiske prioriteringer for 2020 til 2025. Dette åbner en unik mulighed for at øve indflydelse på de centrale politiske prioriteter i den kommende periode.

Samtidig er EU kommet ind i en ny og dramatisk fase, der vil påvirke Danmarks indflydelsesmuligheder og interesser i mange år frem. Ikke alene skal EU forhandle en ny handelsaftale på plads med Storbritannien – efter skilsmisseaftalen – men EU-landene skal også blive enige om et nyt budget efter Storbritannien har forladt unionen. Samtidig har de to kernelande, Frankrig og Tyskland, varslet et intensiveret samarbejde indenfor ØMU’en, den økonomiske politik, samt rets- og forsvarspolitik.

Er du og dine kollegaer interesseret i at blive opdateret på de seneste udviklinger i magtens centrum i EU, og hvordan Danmark og danske interesseorganisationer kan øve indflydelse på EU’s politiske prioriteringer de kommende år, er denne tur måske af interesse for jer.

Se venligst vedhæftet foreløbige program (PDF). Har du/I ønsker til programmet er input velkomne.