Torsdag den 28. november 2019 kl. 15.00-18.30

Fællessalen – Christiansborg

Verden er under stor forandring, og det præger Danmarks sikkerhedspolitiske situation. Ruslands annektering af Krim, krigen i Syrien, den forhøjede terrortrussel og ikke mindst et præsidentvalg i USA har skabt tvivl om NATO-alliancens robusthed og slået knuder på det transatlantiske bånd. I lyset af de nye trusler har et bredt flertal i Folketinget besluttet at øge forsvarsudgifterne i de kommende år. Samtidigt er EU's ledere blevet enige om at styrke EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde.

En række projekter er sat i søen indenfor alt fra udviklingen af nye, fælles militære droner og ubåde til planer om en bedre organisering af transport og infrastruktur mellem EU-landene, så mobiliteten styrkes.

Danmark deltager på grund af forsvarsforbeholdet ikke i Det Europæiske Forsvarssamarbejde. Forbeholdet betyder i praksis, at Danmark heller ikke deltager i EU's militære operationer.

Danmark har aktiveret forbeholdet mere end 140 gange siden forbeholdet blev indført i 1993, og det aktiveres i stigende omfang. Senest har Danmark besluttet at deltage i det nye europæiske og franskledede militære samarbejde, EI2, der er et  mellemstatsligt samarbejde. Men hvad er EI2-samarbejdet? Hvordan og hvorfor styrkes EU- samarbejdet netop nu? Til denne konference ser vi på, hvad der er hovedsigtet med denne nyudvikling af EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik? Hvorfor kommer det nu? Hvad betyder det for NATO og hvilke konsekvenser har det for Danmark?

Programmet ser således ud (PDF)