I dette års udgave af Den Danske Tænketanksanalyse sætter vi fokus på de danske tænketankes indflydelsesrige rolle i dansk politik og den politiske beslutningsproces. Rapporten er derfor allerede blevet pligtlæsning for journalister, policy-eksperter, embedsmænd, politikere samt politiske rådgivere generelt inden for public affairs og kommunikation.

 

 

I rapporten kortlægger toft kommunikation det danske tænketankslandskab, beskriver udviklingen i antallet af tænketanke i Danmark samt deres forsknings- og analyseområder og analyserer udvalgte tænketankes indflydelse,

troværdighed og synlighed i medierne – på baggrund af interview

med flere end 75 politiske beslutningstagere i Folketinget, regeringen, centraladministrationen, medierne og interesseorganisationerne.

Baggrunden for rapporten er, at der i de seneste 10-15 år er sket en eksplosiv udvikling i antallet af danske tænketanke.

 

Rapporten konkluderer blandt andet, at tænketankenes synlighed i mediebilledet er steget markant. Samtidig dokumenterer rapporten en stigende indflydelse på den politiske dagsorden gennem grundige analyser af relevante og aktuelle politiske beslutningsprocesser.

 

Med et aktuelt folketingsvalg i 2015 sætter rapporten fokus på de danske tænketankes rolle før, under og efter valget. Folketingsvalg er altid en ny spændende spillebane for tænketankene. Det giver nye muligheder for at præge den politiske dagsorden og vinde indflydelse på partiernes politik. Derfor indeholder Den Danske Tænketanksanalyse 2016 dugfriske analyser, baseret på interviews af aktuelle ministre, politikere og beslutningstagere.

 

Siden sidste år er rapporten gået endnu bredere og dybere i analysen af tænketankenes troværdighed. Således er analysen opdelt i segmenter, der gør det muligt at aflæse troværdigheden hos udvalgte segmenter, herunder politikere, interesseorganisationer, journalister og eksperter.

 

Er du interesseret i at høre mere om og/eller bestille rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Det er også muligt at bestille et skræddersyet oplæg i et relevant afdelingsseminar.

 

Den Danske Tænketanksanalyse kan erhverves ved henvendelse til direktør Søren Toft på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 26 19 01 19

 

 

På baggrund af den store interesse for Den Danske Tænketanksanalyse 2016 – især blandt tænketanke, interesseorganisationer, embedsmænd og policy- og kommunikationseksperter inden for public affairs, afholder toft kommunikation en række skræddersyede og dybdegående oplæg for relevante bestyrelser og organisationer. Det gælder blandt andet Dansk Industri (DI),

Akademikerne (AC), Funktionærernes Tjenesteforbund (FTF),

Ingeniørernes Forbund (IDA) m.fl.

 

Et skræddersyet oplæg sætter strategisk fokus på de danske tænketankes rolle og indflydelse inden for udvalgte policy-sektorer. Det giver et unikt indblik i det samarbejde, der i dag eksisterer mellem tænketanke og medier, og hvordan tænketanke er i stand til at sætte en politisk dagsorden med grundige forsknings- og analyseprojekter samt gennemarbejdede løsningsforslag.

 

Derudover kaster oplægget lys over, hvordan mere end 75 politiske beslutningstagere vurderer de enkelte tænketankes troværdighed og gennemslagskraft i medierne og som en del af den politiske beslutningsproces i Danmark.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere eller bestille et skræddersyet oplæg, kontakt da venligst direktør Søren Toft på:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 26 19 01 19

 

I Altinget.dk fortæller Direktør Søren Toft, hvordan sammenlægningen af KORA og SFI kan udfordre tænketankenes politiske gennemslagskaft.

toft kommunikation har gennemført en rundspørge, som viser, at høj forskningskvalitet og synlighed i medierne er vigtige kvaliteter for tænketankes
politiske gennemslagskraft. Undersøgelsen omfatter alle tænketanke i Danmark.


"De forskningsbaserede tænketanke - SFI og KORA  - skal værne om deres forskningskvalitet og synlighed, når de to næste år bliver til én institution. De kvaliteter er vigtige for deres politiske gennemslagskraft. SFI scorer højt på troværdighed i blandt de politiske beslutningstagere – og til en vis grad på synlighed
i den offentlige debat. KORA har udfordringer med synligheden i medierne, men er gode til velfærdsanalyser,” siger direktør Søren Toft, der samtidig understreger at erfaringer viser, at fusioner
er vanskelige at gennemføre i praksis. 

Læs mere om syner på den kommende fusion i Altingets artikel her.

I Januar 2016 drog en udvalgt gruppe tænketanke og policy-eksperter til Stockholm i Sverige for at blive klogere på Sveriges økonomiske udvikling, og især de seneste arbejdsmarkedsreformer.

 

Formålet med rejsen var at drøfte og lære af de svenske erfaringer, som siden 00’erne har været præget af økonomiske reformer og høj vækst,  der – på visse områder – adskiller sig markant fra de reformer, vi ser i det danske velfærdssystem.

 

Turen indebar blandt andet et to-timers seminar i selskab med den tidligere svenske Finansminister Anders Borg (billedet), som er en af de politiske hovedarkitekter bag de svenske reformer. Anders Borg præsenterede først baggrunden for de markante policy-reformer, og fortalte herefter

om de foreløbige konsekvenser – herunder både fordele og ulemper.

Programmet indeholdt dybdegående, relevante oplæg og netværksmøder med udvalgte eksperter samt relevant materiale til deltagerne forud for møderne.

 

Har du interesse i at vide mere om policy-reformer i Danmark og Sverige og/eller om kommende policy-ture, så kontakt venligst direktør Søren Toft på

soren@toftkommunikation / +45 26 19 01 19

De danske tænketankes indflydelse på dansk politik

Der er store fordele at hente, hvis organisationer og virksomheder kender de danske tænketanke og deres rolle i dansk politik.

 

toft kommunikation udgiver årligt en omfattende tænketanksanalyse, som dokumenterer, at de bedste af de danske tænketanke bidrager med store reserver af praksisrelevant forskning, viden og inspiration til den politiske beslutningsproces.

 

De danske tænketanke skaber ny viden, der både præger den offentlige debat, men også den politiske dagsorden og beslutningstagning på Christiansborg.
De omdanner input fra forskning og erhvervsliv til evidensbaserede analyser og forslag, som bliver anvendt i den politiske beslutningsproces.

 

                                                   

Der er dog stor forskel på tænketankenes troværdighed og synlighed. Disse emner behandles nærmere i Den Danske Tænketanksanalyse, der er omtalt her. Tænketanksanalysen bygger på mere end 75 interviews med ledende toppolitikere, embedsmænd, fonde og tænketanksdirektører samt journalister, der giver deres vurdering af de danske tænketanke. Undersøgelsen spørger blandt andet: Hvordan bruger beslutningstagerne tænketanke? Hvilke tænketanke leverer de mest relevante og troværdige analyser? Hvilken effekt har tænketanke på udvalgte policy-områder og på samfundet?

 

Siden offentliggørelsen af Den Danske Tænketanksrapport, har en række tænketanke, organisationer og virksomheder rekvireret rapporten og/eller et skræddersyet oplæg. 

Det gælder blandt andet følgende tænketanke:
 

CEPOS, DEA, Institut for Menneskerettigheder, Kraka, KORA, Rockwool Fonden, SFI - Det nationale center for Velfærdsforskning, m.fl.

Samt følgende virksomheder, interesseorganisationer, ministerier m.fl. :
 

ATP, Dansk Industri DI, Dansk Erhverv, Danmarks Lærerforening, Fagforeningen FTF,  Ingeniørforeningen IDA, International Press Center IPC, Medicon Valley Alliance - ReproUnion, Nordisk Råd - NordForsk, Erhvervsstyrelsen, Norges Ambassade,  Tysklands ambassade m.fl.

 

Et skræddersyet oplæg sætter strategisk fokus på de danske tænketankes rolle og indflydelse inden for udvalgte policy-sektorer samt hvordan organisationer samarbejder med tænketanke. Hvis du er interesseret i at høre mere eller bestille et skræddersyet oplæg, kontakt da venligst direktør Søren Toft på:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 26 19 01 19