Siden sidste års tænketanksanalyse har Danmark været igennem et folketingsvalg og fået ny regering. Det sætter naturligvis sit præg på Den Danske Tænketanksanalyse 2016.

 

Et af de centrale omdrejningspunkter i dette års tænketanksanalyse er nemlig at blive klogere på,

hvem politikerne lytter til, hvem vender de sig mod 

for at blive klædt på inden et folketingsvalg og hvis argumenter, der vejer tungest i den politiske beslutningsproces. Det giver et unikt indblik i, hvem der potentielt er mest indflydelsesrig, ikke blot i valgkampens hede men også i den daglige politiske positionering.

 

Desuden gennemgår Den Danske Tænketanksanalyse 2016 igen i år, hvordan det forholder sig med tænketankenes troværdighed – hvordan vurderes de af de forskellige ledende, politiske beslutningstagere.

toft kommunikation kortlægger det danske tænketankslandskab 2016 og undersøger, hvilke af tænketankene, der har høj troværdighed hos 75 af landets ledende beslutningstagere – bl.a. medlemmer af Folketinget, embedsværket, interesseorganisationer, fonde m.fl.

 

Rapporten indeholder desuden en lang række dybdegående interview med centrale politiske aktører:

  • tidligere udenrigsminister, MF Martin Lidegaard, Radikale Venstre
  • finansminister, Claus Hjort Frederiksen, Venstre
  • partiformand Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti
  • partiformand Uffe Elbæk, Alternativet
  • formand Bente Sorgenfrey, FTF
  • formand Lisa Herold Ferbing, DJØF
  • tidligere vismand, professor Torben M. Andersen, Økonomisk Institut, Aarhus Universitet

Interviewene illustrerer, hvordan ministre, medlemmer af Folketinget, interesseorganisationer og ministerier anvender tænketankenes analyser i praksis og samarbejder med tænketanke til at udvikle ny policy og til strategisk kommunikation.

 

Læs mere om rapporten i Altinget.dk her: http://www.altinget.dk/artikel/taenketanke-faar-flere-muskler-at-spille-med

 

Den Danske Tænketanksanalyse 2016 kan erhverves ved henvendelse til Direktør Søren Toft på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 26 19 01 19.

 

Direktør Søren Toft tilbyder et skræddersyet oplæg af 60 minutters varighed (inkl. spørgsmål) om de elementer i analysen, der er mest centrale for ledelsen, kommunikations- og presseafdeling og/eller relevante policy-kontorer.

Antallet af danske tænketanke er steget markant. Og deres indflydelse i både medier og politik er steget tilsvarende. Derfor inviterede IPC (The International Press Centre) udenlandske journalister til seminar den 25. august, hvor toft kommunikation fortalte om Den Danske Tænketanksanalyse 2016.

 

Journalister fra Sverige til Korea havde placeret sig om det runde bord, da direktør Søren Toft med stor entusiasme introducerede de fremmødte journalister til det danske tænketankslandskab. Seminaret tog udgangspunkt i Den Danske Tænketanksanalyse 2016, som toft kommunikation udgav i foråret 2016.

 

Rapporten giver indblik i danske tænketanke, deres arbejdsområder og nyeste tendenser. Gennem de seneste 10 år har der været en kraftig stigning i antallet af tænketanke, og Den Danske Tænketanksanalyse konkluderer blandt andet, at de tilsvarende har fået langt mere indflydelse i danske medier såvel som politik.

 

Rapporten konkluderer videre, at vi ser en tættere relation mellem tænketanke og det politiske landskab. Således arbejder tænketankene i stigende grad tæt sammen med medier, politiske partier, interesseorganisationer og offentlige styrelser.

På seminaret fik udenlandske journalister i Danmark mulighed for at styrke kendskabet til danske tænketanke, deres rolle og ikke mindst hvordan journalister samarbejder med tænketankene.

 

Læs mere her, hvis du ønsker at booke et oplæg og er interesseret i at vide mere om Den Danske Tænketanksanalyse 2016

 

 

På baggrund af den store interesse for Den Danske Tænketanksanalyse 2016 – især blandt tænketanke, interesseorganisationer, embedsmænd og policy- og kommunikationseksperter inden for public affairs, afholder toft kommunikation en række skræddersyede og dybdegående oplæg for relevante bestyrelser og organisationer. Det gælder blandt andet Dansk Industri (DI),

Akademikerne (AC), Funktionærernes Tjenesteforbund (FTF),

Ingeniørernes Forbund (IDA) m.fl.

 

Et skræddersyet oplæg sætter strategisk fokus på de danske tænketankes rolle og indflydelse inden for udvalgte policy-sektorer. Det giver et unikt indblik i det samarbejde, der i dag eksisterer mellem tænketanke og medier, og hvordan tænketanke er i stand til at sætte en politisk dagsorden med grundige forsknings- og analyseprojekter samt gennemarbejdede løsningsforslag.

 

Derudover kaster oplægget lys over, hvordan mere end 75 politiske beslutningstagere vurderer de enkelte tænketankes troværdighed og gennemslagskraft i medierne og som en del af den politiske beslutningsproces i Danmark.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere eller bestille et skræddersyet oplæg, kontakt da venligst direktør Søren Toft på:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 26 19 01 19

I dette års udgave af Den Danske Tænketanksanalyse sætter vi fokus på de danske tænketankes indflydelsesrige rolle i dansk politik og den politiske beslutningsproces. Rapporten er derfor allerede blevet pligtlæsning for journalister, policy-eksperter, embedsmænd, politikere samt politiske rådgivere generelt inden for public affairs og kommunikation.

 

 

I rapporten kortlægger toft kommunikation det danske tænketankslandskab, beskriver udviklingen i antallet af tænketanke i Danmark samt deres forsknings- og analyseområder og analyserer udvalgte tænketankes indflydelse,

troværdighed og synlighed i medierne – på baggrund af interview

med flere end 75 politiske beslutningstagere i Folketinget, regeringen, centraladministrationen, medierne og interesseorganisationerne.

Baggrunden for rapporten er, at der i de seneste 10-15 år er sket en eksplosiv udvikling i antallet af danske tænketanke.

 

Rapporten konkluderer blandt andet, at tænketankenes synlighed i mediebilledet er steget markant. Samtidig dokumenterer rapporten en stigende indflydelse på den politiske dagsorden gennem grundige analyser af relevante og aktuelle politiske beslutningsprocesser.

 

Med et aktuelt folketingsvalg i 2015 sætter rapporten fokus på de danske tænketankes rolle før, under og efter valget. Folketingsvalg er altid en ny spændende spillebane for tænketankene. Det giver nye muligheder for at præge den politiske dagsorden og vinde indflydelse på partiernes politik. Derfor indeholder Den Danske Tænketanksanalyse 2016 dugfriske analyser, baseret på interviews af aktuelle ministre, politikere og beslutningstagere.

 

Siden sidste år er rapporten gået endnu bredere og dybere i analysen af tænketankenes troværdighed. Således er analysen opdelt i segmenter, der gør det muligt at aflæse troværdigheden hos udvalgte segmenter, herunder politikere, interesseorganisationer, journalister og eksperter.

 

Er du interesseret i at høre mere om og/eller bestille rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Det er også muligt at bestille et skræddersyet oplæg i et relevant afdelingsseminar.

 

Den Danske Tænketanksanalyse kan erhverves ved henvendelse til direktør Søren Toft på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 26 19 01 19

I Januar 2016 drog en udvalgt gruppe tænketanke og policy-eksperter til Stockholm i Sverige for at blive klogere på Sveriges økonomiske udvikling, og især de seneste arbejdsmarkedsreformer.

 

Formålet med rejsen var at drøfte og lære af de svenske erfaringer, som siden 00’erne har været præget af økonomiske reformer og høj vækst,  der – på visse områder – adskiller sig markant fra de reformer, vi ser i det danske velfærdssystem.

 

Turen indebar blandt andet et to-timers seminar i selskab med den tidligere svenske Finansminister Anders Borg (billedet), som er en af de politiske hovedarkitekter bag de svenske reformer. Anders Borg præsenterede først baggrunden for de markante policy-reformer, og fortalte herefter

om de foreløbige konsekvenser – herunder både fordele og ulemper.

Programmet indeholdt dybdegående, relevante oplæg og netværksmøder med udvalgte eksperter samt relevant materiale til deltagerne forud for møderne.

 

Har du interesse i at vide mere om policy-reformer i Danmark og Sverige og/eller om kommende policy-ture, så kontakt venligst direktør Søren Toft på

soren@toftkommunikation / +45 26 19 01 19