toft kommunikation er et af Danmarks førende bureauer inden for rådgivning i krydsfeltet mellem PR, politik og kommunikation. Siden etableringen i 2013 har toft kommunikation løst opgaver for en lang række af både offentlige og private organisationer - altid med afsæt i værdier som grundighed, ærlighed og innovation.

Tilgangen hos toft kommunikation bygger på mange års erfaring med brudfladerne mellem politik og medier, herunder erfaring fra konsulentarbejde kombineret med en praktisk erfaring fra Christiansborg og den Europæiske Union (EU). Dette har - udover at generere et indgående kendskab til den politiske beslutningsproces – skabt et unikt netværk forankret i tætte relationer til erhvervslivet, embedsværket samt politikere på tværs af ideologiske skel og landegrænser.

tofts kernekompetence er udarbejdelse og formidling af grundige analyser. Vi har fokus på at gøre det komplekse lettere forståeligt, en dyb indsigt i journalisternes arbejdsmetoder – særligt i forhold til den politiske dagsorden – og redskaberne til at differentiere kommunikation i forhold til forskellige målgrupper. Samlet set betyder det, at vi er i stand til at rådgive vores kunder om, hvilke budskaber, de skal fokusere på samt hvor, hvordan og hvornår budskabet skal kommunikeres.

Fra 2016 udvider toft kommunikation til Bruxelles, hvorfra vi vil følge det pulserende politiske liv i EU på tætteste hold – til fordel for det stadig stigende antal af vores kunder, der har interesser i EU.

 

Ydelser

Strategisk Kommunikation, PR & Presse

Analyse & Research

Forskningskommunikation

Strategisk Kommunikation, PR & Presse

Den strategiske kommunikation og innovation udgør kernen i vores ydelser. Vi er leveringsdygtige i effektiv PR, som altid tager udgangspunkt i kundens behov og kobler det til mediernes behov. For at kunne sikre god presseomtale, kræver det forståelse for timing, journalisternes dagsorden samt kritisk sans og troværdighed – kompetencer som vi hos toft kommunikation har opbygget og værner om.

Vi har særlig erfaring med at formidle de mere komplekse budskaber, rapporter, undersøgelser og resultater, og vi ved, hvilke medier der egner sig bedst til de forskellige pressehistorier. Hos toft kommunikation kan du få rådgivning om både den konkrete pressehåndtering og den overordnede strategisk kommunikation.

Vi tilbyder også budskabstræning og udvikling af platform, hvor vi rådgiver om og underviser i, hvordan man kan gøre sit budskab medieegnet og hvordan ens personlige fremtoning fremstår bedst muligt. 

Analyse & Research

toft kommunikation udfører interessentanalyser som skaber overblik over og viden om centrale interessenters opfattelse af kunden. Vi indsamler viden om de muligheder og udfordringer, som kunden står overfor, og analyserer forventninger og rådgiver om handlemuligheder.

Vi gennemfører også andre strategiske analyser i større eller mindre skala, og når I har brug for at få testet et budskab eller et produkt, så har vi erfaring med at sammensætte relevante fokusgrupper. Ligeledes gennemfører vi spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews.

 

Forskningskommunikation

Hos toft kommunikation har vi omfattende erfaring med forskningskommunikation. Vi samarbejder med en række danske og udenlandske forskere om at sikre dialog og medieomtale af forskningsprojekter. Den veludførte forskningskommunikation til offentligheden skaber positiv interesse for forskningsfeltet og stimulerer den samfundsmæssige debat om den nye viden.

Forskningskommunikation er dialog mellem forskningsverdenen og samfundet. Formålet er at skabe dialog om den nye viden. Vi hjælper forskere med fremlæggelsen af deres resultater, gør det komplicerede forståeligt på loyal og saglig vis og får matchet kommunikationen med de relevante medier og målgrupper.

Søren Toft, Director, toft kommunikation

POLICY & COMMUNICATIONS STRATEGIST
With many years of experience in communications, public relations, policy innovation and organizational strategy, I have specialized in the development of strategies and campaigns for commercial, public and non-governmental organizations. In our consulting company we conduct strategic pr and communications projects on the basis of quantitative and qualitative research for both Danish and European organizations—in both Copenhagen, Denmark and Bruxelles, Belgium.

SPECIALTIES
*research, analysis and strategic thinking
*expert and leadership communication
*preparing the pitch
*creativity
*setting an agenda with proactive communications
*networking and connecting within the policy-community in Denmark and Europe
*user-driven innovation