International politik er i opbrud og det mærkes ikke mindst i Europa. EU og de enkelte medlemslande står over for en række nye udfordringer både udefra -Trump, Putin, flygtninge mv. - og indefra med populisme, opsplitning, illiberalt demokrati mv. Den ændrede politiske virkelighed, de nye trusler og de mange grænseoverskridende problemer rejser en række grundlæggende spørgsmål vedrørende EU's fremtid. Toft kommunikation har i det seneste år været med til at belyse disse spørgsmål i en række EU-programmer:

  • Skal og kan EU skabe et stærkt udvidet forsvarssamarbejde?
  • Er suveræniteten i dag en hul skal, som kun kan genvindes gennem et styrket EU?
  • Viser det folkelige oprør tværtimod at integrationen er gået for vidt, og at nationalstaterne er sat ud af spillet?

Aktualitetsprogrammerne henvender til et stort publikum og giver solid baggrund og analyse af de aktuelle spørgsmål på baggrund af en række interview med ledende danske politikere i EU - herunder EU-Kommissær Margrethe Vestager (RV), Generalsekretær Jeppe Tranholm-Mikkelsen, MEP Morten Løkkegaard (V), Jeppe Kofod (S), m.fl.

Igennem mange år har de fleste EU-lande fastlagt deres udenrigspolitiske linje i tæt parløb med storebroderen USA. Af samme årsag har EU’s stemme i udenrigspolitikken fyldt meget lidt. Men i de sidste par år har det ændret sig markant.

Hænger vi i Danmark fast i en gammeldags opfattelse af suverænitetsbegrebet? Og kan man sige at EU i virkeligheden er med til at udvide vores suverænitet? Spørgsmålene belyses gennem interviews med en række nøglepersoner i EU-systemet: Seks danske medlemmer af Europa-Parlamentet, konkurrencekommissær Margrethe Vestager og Ministerrådets generalsekretær Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Undervejs berøres nogle af de store grænseoverskridende problemer som EU beskæftiger sig med, og det diskuteres om Danmark som lille land har mulighed for at øve indflydelse: Er de en fordel at sidde med ved bordet? Til sidst interviewes en forsker i Tænketanken Europa, der har udgivet en omfattende rapport om emnet.

Skal EU-integrationen rulles tilbage og magten i højere grad overlades til nationalstaterne? Det har været kravet i de senere års nationalistiske og populistiske bølge i Europa. Gennem interviews med nøglepersoner i EU-systemet belyses magtforholdet mellem EU's institutioner, behovet for overstatslig regulering og om nationalstaterne er blevet klemt af den udvikling der finder sted. Til sidst rejses spørgsmålet hvor EU befinder sig på aksen mellem 'fædrelandenes Europa' og 'Europas Forenede Stater' og hvilken udviklingsretning der er den bedste.