Hænger vi i Danmark fast i en gammeldags opfattelse af suverænitetsbegrebet? Og kan man sige at EU i virkeligheden er med til at udvide vores suverænitet? Spørgsmålene belyses gennem interviews med en række nøglepersoner i EU-systemet: Seks danske medlemmer af Europa-Parlamentet, konkurrencekommissær Margrethe Vestager og Ministerrådets generalsekretær Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Undervejs berøres nogle af de store grænseoverskridende problemer som EU beskæftiger sig med, og det diskuteres om Danmark som lille land har mulighed for at øve indflydelse: Er de en fordel at sidde med ved bordet? Til sidst interviewes en forsker i Tænketanken Europa, der har udgivet en omfattende rapport om emnet.