EU vil i de kommende måneder udskifte lederne på samtlige topposter i EU’s institutioner. Europa-Parlamentet sammensættes i efteråret 2019 og skal sammen med Ministerrådet, Det Europæiske Råd og EU-kommissionen fastlægge EU-samarbejdets politiske prioriteringer for 2020 til 2025. Dette åbner en unik mulighed for at øve indflydelse på de centrale politiske prioriteter i den kommende periode.